AKO VYBRAŤ HOKEJOVÝ KORČULIARSKY TRENAŽÉR
 • Chcete zlepšovať techniku korčuľovania, či len uplatňovať kondičné korčuľovanie?
 • Biete zhodnotiť techniku korčuľovania?
 • Potrebujete možnosť nácviku techniky korčuľovania vpred, vzad, štarty, obraty, prekladanie?
 • Potrebujete mat spracovaný systém tréningov pre deti, mládež či profesionálov?
 • Chcete rozvíjať len korčuľovanie alebo i hokejové zručnosti ako streľbu, nahrávku, periférne videnie?
 • Chcete rozvíjať rýchlosť? Viete pri akej rýchlosti máte najvyšší výkon, viete pri akej rýchlosti je vhodný tréning?
 • Chcete vedieť reálnu fyzickú výkonnosť/pripravenosť hráča – výsledky v natívnom prostredí (Wingate test)?
 • Potrebujete mať spracovanú celkovú metodiku na individuálnu prípravu?
 • Aktívny priestor nie len na korčuľovanie, ale aj na prácu s pukom (plocha, system rúčok).
 • Simulácia podobných podmienok ako ľad (aby sa pas neprehýbal – tvrdosť podkladu, kvalitný umelý ľad).
 • Kvalitné lišty – dĺžka životnosti.
 • Vhodná ergonómia pre tréning – nízka úroveň šumu/hluku.
 • Spoľahlivosť trenažéra, prevádzkový monitoring, servis (pravidelná profylaktika).
 • Bezpečnosť hráča, trénera.
 • Cena/výkon.
 • Rýchlosť a kvalita montáže.
 • vhodná škálovatelnosť, konfigurovatelnosť napr. prepojenie 2 trenažérov, resp. produktová integrovateľnosť napr. postupné dokupovanie diagnosticko-tréningových produktov k trenažéru.
 • Vedieť pre koho je trenažér určený (individuálna príprava či skupinová, resp. tímová, pre deti či profesionálov).
 • Vedieť spraviť aj správnu konfiguráciu a rýchle spustenie prevádzky centra.
 • Mať znalosti o vhodných programoch, ktoré sa budú realizovať v súvislosti s trenažérom.
 • Spracovanie biznis plánu.
 • Správna vizualizácia priestorov.
 • Poskytnutie podpornej predprojektovej dokumentácie.
 • Zaškolenie personálu do prevádzky, ale hlavne do metodiky tréningu na trenažéri.
 • podpora prevádzky – helpdesk, minimalizácia servisu, v prípade potreby rýchly a kvalitný servis.
Máte otázky? Kontaktujte nás  | +1 872 274 27 02 | [email protected]

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky alebo potrebujete doplňujúce informácie? Kontaktujte nás  

HDTS, A.S.

Návrat hore